Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop“ alebo „internetový obchod“), je spoločnosť Giacomini Slovakia s.r.o., so  sídlom Bánovská cesta 9062/1, Žilina, 010 01.

Predávajúcim je spoločnosť : Giacomini Slovakia s.r.o., so sídlom Bánovská cesta 9062/1, Žilina, 010 01.

Spoločnosť Giacomini Slovakia, s.r.o., so sídlom Bánovská cesta 9062/1, Žilina 010 01, IČO: 31613195, IČO DPH: SK2020446296 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ŽILINA vložka Sro 2141/L je výhradným dodávateľom výrobkov Giacomini pre Slovenskú republiku.

Kupujúci vystavením objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito odchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany smerodatné.

2) CENY

Ceny sú dané platným cenníkom vyhradzujeme si právo ich zmien kedykoľvek.

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

- Platba bankovým prevodom vopred (Po obdržaní faktúry uskutočnite platbu s príslušným variabilným symbolom.
   Akonáhle bude platba pripísaná na náš účet, objednávka bude odoslaná.
- platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
- platba online bankovým prevodom „Sprostredkuje platobná brána BESTERON“
- platba v hotovosti alebo kartou pri osobnom prevzatí na predajni
- platba na základe úveru cez QUATRO (splátkový predaj nad 100€)

 

3) OBJEDNÁVKY

Objednávky prijímame prostredníctvom internetového obchodu alebo elektronickej pošty, prípadne telefonicky. Správne doručenie objednaného tovaru garantujeme len pri doručení objednávky z internetového obchodu alebo elektronickou poštou. Objednávky s požiadavkou doručenia zásielkovou službou prijaté po 10,00 hod. vybavujeme až nasledujúci pracovný deň.

Akceptujeme len objednávky, ktoré obsahujú nasledovné údaje:

 • objednávateľ (kompletné fakturačné údaje)
 • spôsob doručenia (prostredníctvom zásielkovej služby uviesť presnú adresu doručenia aj s tel.

číslom preberanej osoby)

 • objednaný tovar (uviesť kompletné objednávacie číslo podľa katalógu a počet kusov, pokiaľ bude použité len skrátené číslo tovaru musí byť pri ňom doplnený aj rozmer)
 • podpis objednávateľa (uviesť aj čitateľne meno osoby, ktorá objednávku vyhotovila)

Ponúkame Vám možnosť aj on-line nonstop nákupu priamo z Vašej kancelárie alebo domova. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka na našej webovej stránke www.giacomini.sk po zaregistrovaní a prihlásení. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. V prípade objednávky tovaru s označením „tovar na objednávku“ si predávajúci pre vznik zmluvy vyhradzuje právo na uhradenie finančnej zálohy kupujúcim vo výške do 50 % z ceny výrobku.

V prípade, že v priebehu času došlo k zmene alebo k zrušeniu výroby objednaného výrobku zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim upraviť alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké právo si vyhradzujeme aj v prípade, ak výrobca uvedie na trh novú verziu výrobku poprípade výrazným spôsobom zmení cenu výrobku.

4) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Záväzné potvrdenie objednávky po preverení dostupnosti a termínu dodania vám zašleme prostredníctvom elektronickej pošty. Potvrdenie vykonávame na všetky objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu, elektronickej pošty alebo telefonicky.

V prípade prijatia objednávky v pracovných dňoch Vám zašleme potvrdenie v deň príjmu objednávky. V prípade zaslania objednávky v dňoch pracovného pokoja a počas štátom uznaných sviatkov si vyhradzujeme právo zaslať potvrdenie objednávky najbližší pracovný deň.

5) STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky predávajúcim iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Výška týchto nákladov je  50% ceny tovaru. V prípade stornovania objednávky "tovar na objednávku" uhradená záloha prepadá v prospech dodávateľa.

6) DODÁVKA TOVARU

Spôsoby doručenia tovaru môžu byť uskutočnené:

 • osobným odberom
 • prostredníctvom prepravnej služby (na náklady objednávateľa podľa odseku 7), alebo pokiaľ nebolo dojednané zmluvne inak)
 • dobierkou
 • našou dopravou - rozvoz tovaru na základe rozvozového harmonogramu (vyhradzujeme si právo uskutočnenia rozvozu len v prípade naplnenia vozidla)

Tovar bežnej potreby je k dispozícii k okamžitému odberu. U ostatných tovarov si vyhradzujeme právo dodania v čase, podľa skladových zásob výrobcu. Ak je objednaný tovar vyrobený a v sklade výrobcu, obyčajne sa táto doba pohybuje do 21 dní. Dostupnosť tovaru je uvedená v platnom katalógovom cenníku v informačnom okne výrobku „certifikáty a symboly“ a taktiež aj v internetovom obchode. Výrobok označený ako „tovar na objednávku“ bude u výrobcu objednaný a následne dovezený až po zaplatení zálohy, ktorá činí do 50% z ceny výrobku.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam, ktoré platia na území Slovenskej republiky.

7) ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY – PLATNÉ PRE  E-SHOP

7.1. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky

(podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2. Tovar na vrátenie musí byť:,

 1. nepoškodený,
 2. kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
 3. vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

 1. kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
 2. zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
 3. uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.4. Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

a) Prevziať tovar naspäť,

b) Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal.

V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 8) VRÁTENIE TOVARU

8.1. V prípade vrátenie tovaru je kupujúcemu účtovaný manipulačný poplatok, a to vo výške 5 % z hodnoty vráteného tovaru

8.2. Manipulačný poplatok je účtovaný v prípade, ak tovar:

 1. nebol objednaný cez internet - e-shop 
 2. dôvodom vrátenia tovaru nebola reklamácia (vada tovaru)

8.3. Tovar na vrátenie musí byť:

 1. nepoškodený,
 2. kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
 3. v pôvodnom balení,
 4. vrátane priloženého dokladu o kúpe.

9) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar Vám môžeme zaslať prepravnou službou, kde účtujeme náklady nasledovne:

 • prepravnou službou štandardný tovar   (maximálny rozmer kusovej zásielky 3,5m dĺžka 1,90m šírka, 1,70m výška)
 
Poštovné a balné faktúra (€ bez DPH)  Dobierka a balné Dobierka (€ bez DPH) Cena tovaru od - do (€ bez DPH) Hmotnosť tovaru od - do
3,90 6,50 200 50
2,70 5,50 200-700 50
1,40 5,50 700-3 000 50
11,00 12,00 200 50-150
7,70 11,00 200-700 50-150
5,50 9,70 700-3 000 50-150
24,60 29,00 200-700 150-300
16,40 20,00 700-3 000 150-300
individuálne individuálne nad 3 000 nad 300

 

 • v prípade veľkoobjemových zásielok (predmety veľkých rozmerov nad 1m3, nádoby, rúrky)

/poštovné a balné je podľa platného cenníka zmluvnej zásielkovej služby.

 • vozidlom firmy  Giacomini Slovakia s.r.o. ( s platbou za tovar vodičovi, Faktúra, Dodací list)
 • do okruhu 100 km a s objednávkou do 1 300, Eur bez DPH / prepravné činí 0,35 Eur bez DPH za km
 • do okruhu 100 km a s objednávkou nad 1 300, Eur bez DPH / prepravné grátis
 • v okruhu od 100 km do 200km objednávka do 2 600, Eur bez DPH  / prepravné činí 0,35 Eur bez DPH za km
 • v okruhu od 100 km do 200 km objednávka nad 2 600, Eur bez DPH   / prepravné grátis
 • v okruhu od 201 km do 300 km objednávka nad 3 900,- Eur bez DPH  / prepravné grátis
 • v okruhu od 301 km do 400 km objednávka nad 5 200,- Eur bez DPH   /prepravné gratis
 • v okruhu od 401 km  do 600 km objednávka nad 7 800,- Eur bez DPH  /prepravné gratis

 

 •  
 • počet kilometrov určuje prepravca (počíta sa cesta tam a späť)
 • Firma Giacomini Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo výberu spôsobu dodania tovaru podľa najvýhodnejších podmienok.  
 • Expresné dodanie do 24 hodín je možné po dohode za poplatok 0,35 Eur bez DPH za 1km. Účtuje sa cesta tam aj späť.  

ROZVOZNÝ HARMONOGRAM

utorok – rozvoz 1, západ B1          streda – rozvoz 1, stred C1       štvrtok – rozvoz 1, východ D1

od              kam                                 od              kam                           od              kam
príjem obj. do pondelka 10:00                       príjem obj. do utorka 10:00                   príjem obj. do stredy 10:00

Žilina      Nové mesto n/V                             Žilina      Martin                              Žilina      Ružomberok

Piešťany                                                         Žiar nad Hronom                                   Liptovský Mikuláš                                            Trnava                                                          Hliník nad Hronom                                 Poprad

  Pezinok                                                         Zvolen                                                     Spišská Nová Ves

  Malacky                                                        Zvolenská Slatina                                    Prešov

  Stupava                                                          Lučenec                                                   Košice

   Bratislava                                                       Krupina

 

Príjem objednávok na spracovanie do rozvozového plánu je potrebné doručiť do 10:00hod predchádzajúceho dňa. V prípade, že je objednávka doručená po tomto termíne spol. Giacomini Slovakia nezaručuje dodanie tovaru v rámci rozvozového plánu.

10) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre vybavovanie objednávok potrebujeme tieto kontaktné informácie zákazníkov:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Adresa doručenia ak je iná ako adresa objednávateľa
 • Email
 • Telefónne číslo

Poučenie: Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že vyššie uvedené údaje poskytuje dobrovoľne, a udeľuje súhlas pre ich spracovanie pre účely odoslania objednaného tovaru, vystavenia faktúry na základe objednávky a spracovanie faktúr v ekonomickom systéme podľa platných legislatívnych noriem.

Záväzne prehlasujeme, že  osobné údaje spracujeme a uchováme iba v zmysle vyššie uvedených činností a nebudú použité ani poskytnuté pre použitie za iným účelom, ani zverejnené.

Zákazník môže svoje údaje kedykoľvek po prihlásení sa zmeniť.

11) ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

Takýto návrh môže podať len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je dostupný na  webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Rovnako je tiež možné návrh na alternatívne riešenie sporu podať aj prostredníctvom online platformy RSO, ktorá je dostupná na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.  

12) OTVÁRACIA DOBA POBOČKY V ŽILINE

Pondelok až piatok : 07.00 hod.- 16.00 hod.

Giacomini Slovakia, s.r.o.