Profil firmy


Giacomini SpA

Firmu založil pán Albert Giacomini v roku 1951, ako remeselnícku dielňu vyrábajúcu mosadzné kohúty. V roku 1968 dostala firma ocenenie za vývoz, v súčasnosti je označovaná ako jeden z vedúcich podnikov v Európe v odbore vykurovacej techniky, a to najmä pre vysokú kvalitu svojich produktov. V roku 1974 sa malá rodinná firma pretransformovala na SpA, začal rásť počet zastúpní v zahraničí: Nemecko, Poľsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Belgicko, Portugalsko, Veľká Británia. Produkty Giacomini, kvalitatívne na veľmi vysokej úrovni, boli ocenené najprestížnejšími certifikátmi a oceneniami. Už v roku 1986 bola Giacomini SpA certifikovaná podľa  ISO 9001, v roku 1996 nasleduje certifikácia podľa ISO 9002 a v roku 2002 podľa ISO 14001. Firma svojou produkciu pokrýva všetky segmenty v oblastiach vykurovania, chladenia a sanity.

Dôležitým prvkom vývoja je projekcia. Vďaka najmodernejším technológiám kladú inžinieri a technici veľký dôraz na precíznosť konštrukcie už v štádiu plánovania. Špičkovo vybavené laboratórium pre hydraulické, mechanické, termické a chemické pokusy umožňuje perfektnú kontrolu produkcie.
Garancia výrobkov je podložená technickým laboratóriom, v ktorom prebiehajú skúšky koponentov, rúr ... Prevádza sa veľké množstvo skúšok, ktoré umožňujú optimalizovať kvalitu produktov a taktiež ich naďalej vyvíjať. Technická inovácia je jedna z priorít firmy Giacomini.
Exkurzia vo výrobných závodoch Giacomini je dôležitou súčasťou poskytovania komplexných informácií o výrobných procesoch, vývojových postupoch a inováciách, ktoré umožnia každému účastníkovi exkurzie na vlastné oči vidieť výrobu v jednej z najväších výrobných firiem v segmente vykurovania.
 

Zaujímavosti:

  • všetky stroje, ktoré Giacomini pri výrobe komponentov používa, sú navrhnuté v laboratóriách Giacomini a aj vyrobené firmou Giacomini (v spolupráci so špecializovanými firmami).
  • stoje na extruziu pre výrobu PE, PB a PP rúr majú dennú kapacitu cca 120 000 metrov.
  • firma denne spracuje viac ako 110 000 kg mosadze - jeden z najväčších spracovateľov mosadze v Európe

 

Giacomini Slovakia s.r.o.

Sídlo Giacomini Slovakia

História firmy Giacomini Slovakia, s.r.o. sa začala písať v roku 1994; kedy bola založená obchodná spoločnosť s cieľom distribuovať na slovenskom trhu komponenty značky Giacomini. V začiatkoch sa množstvo dovezeného materiálu rátalo na kartóny, avšak s rozširovaním značky, marketingovou podporou a lojálnosťou zákazníkov firmy sa v priebehu rokov množstvo dovezeného materiálu rozširovalo až na súčasnú úroveň. Prenajaté obchodné priestory, v ktorých firma od počiatkov pôsobila, po čase kapacitne nevyhovovali, preto kompetentní zástupcovia spoločnosti v roku 2006 dospeli k rozhodnutiu o výstavbe vlastného firemného sídla. V septembri roku 2007 došlo v histórii firmy k zlomovej udalosti, keď po prvýkrát začala pôsobiť vo "vlastných" nových priestoroch. Firma má k dispozícii v súčasnosti 300 m2 predajných priestorov, 300 m2 kancelárskych priestorov a 780,5 m2 skladových priestorov.

Historické mementá zmenu názvu firmy:

  • 1994 - 2009 Domtech s.r.o.
  • 2009 - 2011 Domtech Giacomini s.r.o.
  • 2011 - súčastnosť Giacomini Slovakia s.r.o.

Firemná brožúra 

Firemná brožúra Giacomini

Obchodné podmienky spoločnosti Giacomini Slovakia s.r.o.