Podporujeme


Projekt podpory stredných škôl

Učni Školskej Akadémie Giacomini Na základe zistenia požiadaviek trhu po kvalitných inštalatéroch, ktorí poznajú a chcú používať najnovšie materiály a inštalačné systémy, sme sa rozhodli podporiť školy, ktoré vychovávajú nastupujúcu generáciu inštalatérov, a poskytnúť im vhodné podmienky na zoznámenie sa s komponentami systému Giacomini.

CIeľom nášho projektu je oboznámiť mladých začínajúcich inštalatérov so značkou Giacomini, so sortimentom a s kompetentnými ľuďmi a tým vytvoriť základ, na ktorom by títo mladí ľudia mohli v budúcnosti stavať, t.j. používať pri svojej budúcej inštalatérskej praxi systém Giacomini.

Každá škola samozrejme chce svojim žiakom poskytovať čo najkvalitnejšie informácie z oblasti súčasne používaných materiálov a technologických postupov. Takže priorita škôl na vybavenie dielne na praktické oboznamovanie sa so systémom, na praktické skúšanie montáže systému, na vybavenie technickými podkladmi a materiálmi je pri zaradení školy do nášho projektu z veľkej časti naplnená.

V súčasnosti na Slovensku existuju dve kompletne vybavené učebne - Školské Akadémie Giacomini:

Obe učebne sa využívajú aj na školenia inštalatérov v danom regióne, v prípade požiadavky na zorganizovanie prednášky, školenia neváhajte osloviť našich regionálnych obchodných manažérov.

 

Finančne taktiež podporujeme záujmy nastupujúcej generácie v nasledovných inštitúciách a združeniach:

 

Sponzorsky sme podporili aj športové podujatia:

Pozvánka na medzinárodný volejbalový turnaj MIRAD CUP

 

september 2013 ... medzinárodný volejbalový turnaj MIRAD CUP ... poďakovanie organizátorov