R145XC Magnetický filter nečistôt

Nastaviteľný magnetický separátor nečistôt R145XC slúži na odstraňovanie nečistôt v moderných systémoch vykurovania a
chladenia.
Nečistoty sú separované kombináciou sily magnetu a filtračného sitka. Následne sa nahromadené nečistoty odstránia z filtra
zložením plastového krytu a manuálnym vyčistením filtra.
Vďaka uzatváraciemu ventilu a spätnej klapke je možné pohodlne filter vyčistiť bez nutnosti vypustenia celého systému.
Vďaka špeciálne navrhnutému spôsobu pripojenia k systému, je možné filter zapojiť pod nástenné kotle na horizontálne aj
vertikálne rúrky a taktiež na rúrky pod uhlom 90°.
Popis produktu

R145XC Magnetický filter nečistôt

Technické údaje:
Vhodné kvapaliny: voda, roztoky glykolu (max. 50 % glykolu)
Teplotné rozpätie: 5÷90 °C
Max. prevádzkový tlak: 3 bar
Filter: 800 ?m
Magnetická kapacita: 13000 Gauss

Prílohy na stiahnutie